Ingang

Kantoor

Gemeenskapsentrum

Stokperdjie Huis

Biblioteek

Restaurant

Gemeenskapsaal

Deeltitel

Voltitel
Sorgsentrum